Sanering för en bättre miljö
Miljöfarliga ämnen användes flitigt vid bostadsbyggen på 60-talet. Därför är det tur att det finns företag som Bygg & Miljöteknik Sweden AB som jobbar med sanering av bla PCB, asbest.
Bygg & Miljöteknik Sweden AB bildades år 2003 av Joakim Sundman och Jonny Eklund. De båda hade över 10 års erfarenhet av miljö- och saneringsbranschen. Idag har företaget 8 anställda och jobbar över hela Sverige.

Till 80% så är det ämnet PCB som Joakim och hans kollegor sanerar. PCB användes flitigt som fogmassa vid bostadsbyggnationer på 60-talet. - Det är ett mycket farligt ämne för både människor och djur och svårt för naturen att bryta ned, berättar Joakim. Bygg & Miljöteknik Sweden AB jobbar även med att sanera andra farliga ämnen, exempelvis asbest.

Bygg & Miljöteknik Sweden AB jobbar idag över i princip hela Sverige för bla fastighetsbolag, kommuner, landsting och försvarsmakten. – Vi har satsat mycket på kvalitet och är miljö- och kvalitetscertifierade. Eftersom vi är små kan vi ofta hålla lägre priser än våra konkurrenter, säger Joakim.

PCB sanering är ett relativt nytt område. Ämnet upptäcktes för inte så länge sedan och problemen med det har nyligen börjat uppmärksammats. Joakim trivs med sitt jobb och sin viktiga uppgift att verka för en bättre och säkrare miljö.

Bygg & Miljöteknik Sweden AB

Bransch:
Sanering och Miljöutredningar

Telefon: 0586-57700
Alternativ: 0706-121260
Fax: 0586-57701


Email:
info@bmtab.se

Hemsida:
www.bmtab.se

Adress:
Bygg & Miljöteknik Sweden AB
Skranthöjdsvägen 46 A
69146 Karlskoga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN